tr

Yangın Söndürme Eğitimi

YANGINDAN KORUNMA VE YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ

Yangın eğitimlerimiz 
* Yangın nedir?
*Yangın neden çıkar?
*Yangın çıkmaması için neler yapmalı?
*Yangın çıkınca neler yapmalı?
Konularının anlatıldığı, görsellerle de desteklenen teorik eğitimle başlar.
Hemen sonrasında yapılan yangın söndürme tatbikatı ile, eğitim alan katılımcıların  yangın söndürme uygulamaları ile, yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağı becerisi kazandırılır.

Temel Yangın Eğitimini neden almamız gerekiyor?
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik , İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereği çalışanlara yangın eğitimi aldırılması gerekiyor.

İlk gören reaksiyonu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereği TÜM ÇALIŞANLARIN TEMEL YANGIN EĞİTİMİNİ ALMASI GEREKİR.

İşletmelerde bulunması gereken Söndürme Ekibi sayısı nedir?
* Çok tehlikeli işlerde 30 kişiye 1 kişi Söndürme Ekibi Eğitimi almalıdır.
* Tehlikeli işlerde ise 40 kişiye 1 kişi Söndürme Ekibi Eğitimi almalıdır.
* Az Tehlikeli işlerde 50 Kişiye bir kişi Söndürme Ekibi Eğitimi almalıdır.

Temel Yangın Eğitiminin Amacı nedir?
* Çalışanların öncelikle önleme faaliyetleri ve işyerinde ortaya çıkabilecek bir yangın acil durumda doğru malzemeyle muhtemel yangınlara müdahalelerini yapabilmelerini sağlamak. Yasal olarak Acil durum ekiplerinde olması gereken Söndürme ekibine gerekli eğitimlerin verilmesi.

Temel Yangın Eğitimine Kimler katılabilir ?
* Tüm Fabrika Çalışanları Temel Yangın eğitimine katılabilir.

Temel Yangın Eğitim Uzmanlarının Özellikleri nedir?
* İtfaiye Personeli, 1. seviye yangın eğitim uzmanı profesyonel eğitmenlerimizle hizmet vermekteyiz

Temel Yangın Ekipleri Eğitimi Konuları nelerdir?
Genel yangın bilgileri
Temel yangın eğitimi
Yangın Acil durum tanım ve kapsamı
Yangın Acil Durum Planının Hazırlanması
Yangınla mücadele yöntemleri
Yangında tahliye yöntemleri
Portatif Yangın söndürme cihazlarının kullanılması
Otomatik Yangın Algılama ve söndürme Sistemlerinin Kullanılması
Yangınla mücadele malzemeleri ve koruyucu donanımlar
Yangının ilerlemesi ve safhaları
Yangın riski oluşturan potansiyel tehditler
Yangın yerindeki tehlike kaynakları
Yanma ve yangın bilgisi
Yangına sebep olacak faktörler
Isı ve Dumanın yayılma hızı ve tehlikeleri
Yangın söndürme cihazları
Algılama sistemleri
Sabit söndürme sistemleri
Yanmanın oluşumunu
Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir,
Söndürme maddeleri
Yangın esnasında haberleşme
Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceği
Binayı terk ederken neler yapılacağını bilir,
İşletmedeki toplanma bölgesini ve toplanma bölgesinde ne yapacağı
Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabilir,
Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir
112 ve 110 u arayarak itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini
Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir
Portatif Yangın söndürme cihazlarının kullanımı
Dumanlı ortamda hareket tarzı
Yangın dolaplarının kullanımı
Katı yanıcı, sıvı yanıcı ve LPG ve Doğalgaz gibi gaz yangınları ve söndürme prensipleri
Yangın battaniyesi ile yangın söndürme
Yangın sonrası yapılacak işler
Acil Durum Planının anlatılması
Acil Durum Ekiplerinin görevlerinin anlatılması
Söndürme Ekibi Eğitimi
İşletme içinde yangın avcısı ve yangın önleyici faaliyette bulunmak
İşletmede mevcut tüm söndürme malzemeleri ve cihazları kullanarak söndürme işlemini gerçekleştirme becerisine sahip olmak
Dumanlı ortamda hareket tarzlarını öğrenmek
Yangın ekibi içinde yapacağı görevin doğru olarak anlaşılması
İşletme içi adreslere hâkim ve işletme içinde kazazede arama tekniklerine öğrenmiş olmaları

Eğitim İçeriği:
Temel Yangın Bilgisi Eğitimi
Yangın Söndürme Cihazıyla Temel yangın söndürme uygulaması
İleri yangın bilgisi Eğitimi
İşletmede bulunan tüm yangın söndürme cihazları ve malzemeleriyle yangın söndürme uygulaması
Yangından korunma kıyafetlerinin hızlı olarak giyilmesi eğitimi
Temiz Hava Cihazı kullanılması
Tam teçhizatlı olarak yangın söndürme ve dumanlı ortamda hareket etme uygulaması
Dumanlı ortamda hareket etme uygulamaları
Acil durum Planında yer alan söndürme ekibi personeline, vardiyalara göre acil durumlardaki söndürme ekibi içinde yapacağı görevin anlatılarak uygulamalarının yaptırılması
Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
Senaryolar üzerinden söndürme tatbikat uygulamaları yaptırılması
Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek
İşletme acil durum kaçış planına eğitimi
İşletme içi kroki ve adres bulma çalışmaları
Teçhizat ve malzeme bakımı
Acil durum sonrası rapor hazırlama eğitimi

KURTARMA EKİBİ EĞİTİMİ
İşletmede mevcut tüm kurtarma malzemeleri ve cihazları kullanarak acil durumlarda kazazede ve kıymetli eşya kurtarma işlemini gerçekleştirme becerisine sahip olmak
Dumanlı ortamda hareket tarzlarını öğrenmek
Yangından korunma kıyafetlerini ve yangından korunma teçhizatını hızlı ve efektif olarak kuşanma becerisini öğrenmek
Temiz hava cihazı ve nomeks elbiseyi kuşanmış olarak yangına müdahale etmeyi öğrenmek,
Dumanlı ortamda hareket etme ve kazazede kurtarma becerisine sahip olmayı öğrenmek,
İşletmede bulunan tüm kurtarma cihazları ve malzemelerini efektif olarak kullanarak kurtarma yapabilme becerisine ulaşmak
Acil durum Planında yer alan Kurtarma ekibinde içinde yapacağı görevin doğru olarak anlaşılması,
Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları
Temel ilkyardım bilgisine sahip olama
Telsiz ile irtibat kurabilme
İşletme acil durum kaçış planına hâkim,
İşletme içi adreslere hâkim ve işletme içinde kazazede arama tekniklerine öğrenmiş olmaları.
Acil durum sonrası rapor hazırlayabilme.

Eğitim İçeriği:
İleri yangın eğitimi:
İleri kurtarma bilgisi Eğitimi
İşletmede bulunan tüm kurtarma cihazları ve malzemeleriyle kurtarma uygulaması
Merdiven eğitimi
Yangından korunma kıyafetlerinin hızlı olarak giyilmesi eğitimi
Temiz Hava Cihazı kullanılması
Tam teçhizatlı olarak yangın ortamında kurtarma yapma ve dumanlı ortamda hareket etme uygulaması
Dumanlı ortamda kazazede kurtarma uygulamaları
Acil durum Planında yer alan Kurtarma ekibi personeline vardiyalara göre acil durumlardaki kurtarma ekibi içinde yapacağı görevin anlatılarak uygulamalarının yaptırılması
Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
Senaryolar üzerinden kurtarma tatbikat uygulamaları yaptırılması
İp bağlama eğitimi
Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları
Temel ilkyardım bilgisi eğitimi
Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek
İşletme acil durum kaçış planına eğitimi
İşletme içi kroki ve adres bulma çalışmaları,
İşletme içinde kazazede arama teknikleri
Teçhizat ve malzeme bakımı
Acil durum sonrası rapor hazırlama eğitimi
Dumanlı ortamda hareket etme uygulamaları

İLKYARDIM EKİBİ EĞİTİMİ
İşletmede mevcut tüm ilkyardım malzemeleri ve cihazları kullanarak acil durumlarda kazazedelere ilkyardım uygulamaları yapabilme becerisine sahip olmak
İşletmede bulunan tüm ilkyardım malzemelerini efektif olarak kullanarak kurtarma yapabilme becerisine ulaşmak
Acil durum Planında yer alan İlkyardım ekibinde içinde yapacağı görevin doğru olarak anlaşılması
Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları
Temel ilkyardım bilgisine sahip olama
Telsiz ile irtibat kurabilme
İşletme acil durum kaçış planına hâkim,
İşletme içi adres bilgisine hâkim olmak.
Acil durum sonrası rapor hazırlayabilme.

Eğitim İçeriği:
Temel ilkyardım eğitimi
İşletmede bulunan tüm ilkyardım malzemelerini kullanma uygulaması
Acil durum Planında yer alan İlkyardım ekibi personeline, vardiyalara göre acil durumlardaki
İlkyardım ekibi içinde yapacağı görevin anlatılarak uygulamalarının yaptırılması
Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
Senaryolar üzerinden ilkyardım uygulamaları yaptırılması
Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları
Temel ilkyardım bilgisi eğitimi
Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek
İşletme acil durum kaçış planına eğitimi
İşletme içi kroki ve adres bulma çalışmaları,
İlkyardım malzeme bakımı
Acil durum sonrası rapor hazırlama eğitimi

EMNİYET EKİBİ EĞİTİMİ (Koruma Ekibi Eğitimi)
Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri :
İşletmede mevcut tüm emniyeti sağlama malzemeleri ve cihazları kullanarak acil durumlarda
işletmede emniyetin sağlanması becerisine sahip olmak.
Acil durum operatörü görevini yerine getirebilmek
Sabotajlara karşı korunma bilgisine sahip olmak
Eğitim İçeriği:
Sabotajdan korunma eğitimi
Acil durum Planında yer alan Emniyet ekibi personeline, vardiyalara göre acil durumlardaki Emniyet ekibi içinde yapacağı görevin anlatılarak uygulamalarının yaptırılması
Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
Senaryolar üzerinden Emniyet Ekibi uygulamaları yaptırılması
Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek
İşletme içi kroki ve adres bulma çalışmaları,
Emniyet ekibi malzeme bakımı
Acil durum sonrası rapor hazırlama eğitimi
Ek 1 ve Ek 2 listesini güncel tutma

ACİL DURUM EKİP LİDERLERİ VE ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİMİ
İşletmede mevcut tüm Acil durumlarda ekipleri yönetmek.
Acil durumlarda yerel acil servislerle iletişime geçilmesini sağlamak.
Söndürme olayının yapıldığı yer dışında kalan tüm işletme alanlarındaki yönetimi sağlamak.
Tüm acil durum hakkında bilgi sahibi olarak olayı yönetmek
Acil durum sonrasında ekip liderlerinin acil durum raporlarının oluşturulmasını sağlamak.
İşletmede meydana gelebilecek acil durum senaryolarının pratik uygulamasını yapmak.
Eğitim İçeriği:
İşletme içinde karşılaşılabilecek acil durumlara yönelik senaryolar üzerinden tüm ekip liderleri ve acil durum koordinatörünün hareket tarzlarının geliştirilmesi.
Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
Senaryolar üzerinden Emniyet Ekibi uygulamaları yaptırılması
Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek
İşletme içi kroki ve adres çalışması yapmak
Ekip malzeme bakımı
Acil durum sonrası rapor hazırlama eğitimi
Ek 1 ve Ek 2 listesini güncel tutma, değişiklik durumunda eğitim verme

Temel Yangın Ekipleri Eğitimi Sonrası Belge alacak mıyım?
* Temel yangın, Acil Durum Eğitimi ve Söndürme Ekibi Eğitimleri katılımı sonrasında Destek Elemanı Eğitimi Katılım Belgesi düzenlenecektir.

TSE YANGIN SINIFLARI

YANABİLEN KATI YANGINLARI: A
YANABİLEN SIVI YANGINLARI: B
YANABİLEN GAZ YANGINLARI: C
YANABİLEN HAFİF METAL YANGINLARI: D
AĞIR YAĞ YANGINLARI: F

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİN KULLANILDIĞI YANGINLAR

KURU KİMYEVİ TOZ: A B C-D
HALOKARBON:  A B C
KARBONDİOKSİT:     B C
KÖPÜK: A B

*Yangın söndürme cihazları yeni başlayan yangınların söndürülmesinde idealdir, ilerlemiş yangınların söndürülmesinde etkili olmaz.

*Halokarbonlu yangın söndürücü elektik, elektronik yangınlarında ve hijyenin önemli olduğu birimlerde kullanılır.

*Halon gazı yasaklanmıştır, ancak Halokarbon yasak değildir.

 

Call Now Button