Karbondioksit (CO2) Söndürme Sistemi

co2Elektriksel olarak iletken olmayan, kokusuz renksiz, havadan 1,5 kat daha ağır buharlaştığında kalıntı veya atık bırakmayan yangınlarda ortamın oksijen miktarını düşürerek söndürme etkisi gösteren yangın söndürücü gazdır. Her türlü uygulama da borulara ma ve tesisata kullanılan gazın basınç ve tasarım bilgilerine uygun olarak yapılmalıdır.Yangına karşı koruması sağlanan alandan gaz boşalma öncesi gerekli uyarının sağlanması için gerekli düzenekler sağlanmalıdır.